Denna webbplats uppdateras inte längre

Här samlas blomsterarvet

Aktuellt: Program trädgårdsdagen 4 augusti 2012

Lapplands Kulturbotaniska Trädgård bjuder på en annorlunda trädgårdsupplevelse. Det är en hortikulturell mötesplats för alla som vill odla växter som bär på en sagolik historia.

Här visas välkända blommor upp, men arrangeras på ett nytt sätt som hämtat inspiration från såväl samisk tradition som nybyggarkultur. Typiska torpväxter placeras i strama samiska flät- och trekantsmönster. Gamla flottningsbommar återanvänds till upphöjda odlingsbäddar i samma åttkantiga form som logen.

Många är de trädgårdsägare som har donerat sina ärvda växtantikviteter till trädgården. Här kan du stifta närmare bekantskap med Blomsterlottas ormrot, Grundforsnejlikan, Barnpigans julkaktus och många andra.

Sedan några år pågår nationella upprop i syfte att spåra upp gamla kulturväxter, och bevara och sprida denna odlade skatt åt eftervärlden.

Via Programmet för Odlad Mångfald, POM, dammsugs landet på jakt efter växtrariteter av alla slag. Gamla syrener eller rosor, lönnar eller påskliljor, pioner eller krusbär, rabarber eller pelargoner. Alla växter med anor sedan krigsslutet eller äldre är av intresse.

De växter som hittats och samlats in genom POM:s inventeringar ska bevaras i en nationell genbank bestående av lokala klonarkiv i hela landet. Ett av dem är Lapplands Kulturbotaniska Trädgård på Gammplatsen i Lycksele.


Varmt välkommen till Kulturbotan!

blommor